Herkent een vis het water?
Wanneer ben je vrij in de massa? Bestaat er een universele kwaliteit?

Goede vragen brengen beweging.

Art & Philosophy Strategy

In de training A&PS leer je om het kijken, luisteren, voelen en denken dieper te ontwikkelen en te betrekken op jezelf binnen je werk of in samenwerkingen met collega’s. Ik bied deze trainingen aan in eigen studio of op locatie. Met inspirerende vragen en oefeningen daag ik je uit om samen na te denken (filosofisch communiceren). Je oefent met het ontwikkelen van eigen verdiepende ‘verticale’ vragen. Thema’s als het ego, toekomstdenken of fenomenen als kwaliteit en energie passeren de revue, maar elke training heeft een eigen insteek met oefeningen bij beeld, poëzie, fotografie en film. 

Ik gebruik de door mijzelf ontwikkelde Art & Philosophy Strategy; een praktische verdieping waarbij filosofische vragen bij/met kunst denkprocessen stimuleren. Zo ontstaan er andere (denk)bewegingen die nodig zijn in onze systemische werelden waarin we ons soms vast voelen zitten. Dit hoor ik vaker van mensen die in het onderwijs of bedrijfsleven werken. Door deze strategie in te zetten in je eigen (kunstenaars)praktijk, als docent of als leider van een organisatie kun je de interactie nog meer ontwikkelen. en wordt je een betere luisteraar, denker of spreker. 

Ook voor de start van een onderzoekstraject is het zinvol om te leren andere vragen te stellen en anders te leren kijken. Door deze  manier van bevragen, kijken en luisteren te koppelen aan de eigen praktijk of situatie implementeer je dit blijvender en wordt je zelf een bron van inspiratie. 

Thematische A&PS trainingen:           

18 juni 2024                Ontwikkelen van (filosofische) onderzoeksvragen (bijna vol)

25 september 2024   Vervolg sessie over het ontwikkelen van eigen goede (filosofische) vragen.

15 oktober 2024         Toekomst denken

12 november 2024    Ontwikkelen van (filosofische) onderzoeksvragen 

Duur: van 10 tot 17 uur 

Locatie: Studio Sarai, Surinamekade 11, Amsterdam (Loods 6 begane grond aan het IJ)

Kosten € 200,- (ex btw) inclusief boek ‘Ontsporen’ | € 170,- (ex btw) zonder boek. We werken in een groep van max 12 personen. De trainingen zijn inclusief vegetarische lunch.

Wil je deelnemen? Opgeven kan via: info@sarai.nl

Reactie van een deelnemer: “De trainingsdag betekende voor mij dat ik mij, samen met mensen die ik niet ken, al vragenstellend  openstelde. Het laat me beter nadenken over waar ik mee bezig ben. Na afloop voelde ik me voldaan en had meer energie en inspiratie om dit zelf toe te passen in mijn eigen werk en ook in mijn persoonlijke leven.”

Aspecten van de training zijn gebaseerd op mijn boek ‘Ontsporen – Kunst en filosofie als trigger voor systeemverandering’ (Lecturis 2023). In het boek zijn kunst en filosofie de inspiratie om anders te kijken naar systemen in het dagelijks leven en organisaties.


Kunstenaar Kazimir Malevich gebruikte in 1914 de rode pollepel als symbool om dat wat op de bodem was gezonken om te woelen en naar boven te halen. Het ging over onderdrukte gevoelens, frustraties, maatschappelijke onvrede en onvrijheid. Niet met een pollepel maar met kunst en filosofie haalt Sarai naar boven wat er (binnen een organisatie) echt speelt en leeft. Ze ziet dat mensen vaak sporen volgen zonder de ruimte te hebben om zelf na te denken. De onderstroom blijft daardoor vaak onzichtbaar. Als mensen anders gaan nadenken gaan ze hun eigen spoor beter herkennen en komen ze sneller uit hun groef. 'Als de wereld begrijpelijk was zou er geen kunst bestaan.'

- Albert Camus -

Sarai is docent, trainer, spreker, performer en beeldend kunstenaar. Zij initieert haar projecten vanuit kunst-en filosofie. Voor haar heeft dat een grote waarde. Zij gebruikt ze als ’tools’ in haar werk met studenten, advocaten, docenten, museumdocenten, beleidsambtenaren, directies en werkt ook met mensen met alzheimer. Haar belangrijkste focus: goede vragen brengen beweging. Dat wil zeggen; mensen gaan er beter door nadenken ook al zijn antwoorden nog niet geformuleerd. Voor trainingen haalt ze inspiratie uit haar eigen vrije werk. Ze noemt zich ‘autonoom ontwerper’. Als kunstenaar onderzoekt ze de ziel achter de werkelijkheid. Zo maakte ze een serie levensgrote dier-sculpturen in een ruimtelijke installatie, werkte ze met 3D-scans en röntgenfoto’s en had ze exposities over bedevaarten, troost en verwachting.

Haar motto: 

‘Het is belangrijk om nieuwsgierig naar de wereld te blijven kijken en zekerheden en aannames constant ter discussie te blijven stellen.’

               Is het ego nodig?  Kun je nieuwsgierigheid aanleren? 

            Wanneer begint het begin?  Is een keuze unaniem?

                          Kun je originaliteit meten?     

                Bestaan principes om je er aan vast te houden?

                     Is het goede mooi en het slechte lelijk?

                    Wanneer is groot groot genoeg?

                         Bestaan gevoelens soms niet?

                     Ben je ooit klaar met vragen stellen?