Waarom herkent een vis het water niet?

Goede vragen brengen beweging.

Kunstenaar Kazimir Malevich gebruikte in 1914 de rode pollepel als symbool om dat wat op de bodem was gezonken om te woelen en naar boven te halen. Het ging over onderdrukte gevoelens, frustraties, maatschappelijke onvrede en onvrijheid.

Niet met een pollepel maar met kunst en filosofie haalt Sarai naar boven wat er (binnen een organisatie) echt speelt en leeft. Ze zag dat mensen vaak sporen volgen zonder de ruimte te hebben om zelf na te denken. De onderstroom blijft daardoor vaak onzichtbaar. Als mensen anders gaan nadenken gaan ze hun eigen spoor beter herkennen en komen ze sneller uit hun groef. (Filosofische) vragen over kunst kunnen denkprocessen in beweging brengen waardoor andere bewegingen ontstaan.

In haar boek ‘Ontsporen’ zijn kunst en filosofie de inspiratie om anders te kijken naar het dagelijks leven en naar organisaties. Sarai ziet dat in ‘vierkante werelden’ behoefte is aan handvatten om vastgeroeste patronen en systemen anders te benaderen. In haar pleidooi om nieuwe metaforen te gebruiken in complexe situaties daagt ze de lezer uit om ‘ronder’ te gaan denken door eigen systemen af en toe eens met een filosofische blik te benaderen. Wat is de essentie? Waar gaat het echt over?

'Als de wereld begrijpelijk was zou er geen kunst bestaan.'

- Albert Camus -

Sarai noemt zich ‘autonoom ontwerper’ en is kunst-en filosofiedocent. Voor trainingen haalt ze inspiratie uit haar eigen maakprocessen waarin ze aspecten uit het leven bewust ordent. Zij werkt met studenten, advocaten, docenten, beleidsambtenaren, directies en mensen met alzheimer in scholen, het bedrijfsleven en in musea, zoals het Stedelijk Museum Amsterdam. Haar belangrijkste focus: Goede vragen brengen beweging. Mensen leren hiermee beter nadenken. In haar werk als kunstenaar onderzoekt zij de ziel achter de werkelijkheid. Zo maakte ze een serie diersculpturen in levensgrote installaties, ze werkte met 3D-scans en röntgenfoto’s en ook had ze exposities over bedevaarten, troost en verwachting.

'Het is belangrijk om nieuwsgierig naar de wereld te blijven kijken en zekerheden en aannames ter discussie te blijven stellen.'

Kun je nieuwsgierigheid aanleren?
Wanneer begint het begin?
Wanneer spelen herinneringen mee?
Is een keuze unaniem?
Bestaan gevoelens soms niet?

Kun je originaliteit meten?      Bestaan principes om je er aan vast te houden?

Is het goede mooi en het slechte lelijk?
Wanneer ben je vrij in de massa?
Ben je ooit klaar met vragen stellen?