Herkent een vis het water?
Wanneer ben je vrij in de massa? Bestaat er een universele kwaliteit?

Goede vragen brengen beweging.

Art & Philosophy Strategy

In de training A&PS die ik in mijn studio aanbied leer je om het kijken, luisteren, voelen en denken dieper te ontwikkelen en te betrekken op jezelf, je werk, collega’s wat betreft samenwerking, focus etc. Ik daag je uit met inspirerende vragen en oefeningen die ik ophang aan een thema als leidraad gedurende dag, maar het doel van de training is om door samen na te denken (filosofisch communiceren) je zelf oefent met het ontwikkelen van verdiepende ‘verticale’ vragen. Thema’s als het ego of fenomenen als kwaliteit en energie passeren de revue maar elke training is altijd weer anders en heeft een eigen insteek met oefeningen bij beeld, poëzie, fotografie en film. 

Met filosofische vragen over kunst breng ik denkprocessen in beweging. Er ontstaan andere (denk)bewegingen die nodig zijn in systemnische werelden waarin we allemaal zitten en er soms vast in voelen zitten. Dit hoor ik vaker van mensen die in het onderwijs maar ook in het bedrijfsleven werken. Door deze strategie in te zetten in je eigen (kunstenaars)praktijk, als docent in een klas of museum of als leider van een organisatie kun je de interactie nog meer ontwikkelen en wordt je een betere luisteraar, denker of spreker door waardoor je zelf een bron van inspiratie wordt. Ook voor de start van een onderzoekstraject is het zinvol om te leren andere vragen te stellen en anders te leren kijken. Door deze  manier van bevragen, kijken en luisteren te koppelen aan de eigen praktijk of situatie implementeer je deze blijvender.  

De Art & Philosophy Strategy is een praktische verdieping. 

Reactie van een deelnemer: “De trainingsdag betekende voor mij dat ik mij, samen met mensen die ik niet ken, al vragenstellend  openstelde. Het laat me beter nadenken over waar ik mee bezig ben en breekt iets open. Na afloop voelde ik me voldaan en had meer energie en inspiratie om dit zelf toe te passen in mijn eigen werk en ook in mijn persoonlijke leven.”

Thematische A&PS trainingen:

22 mei 2024                Het ontwikkelen van onderzoeksvragen 

18 juni 2024                Kwaliteit en toekomst

17 september 2024   Ego en Ontmoetingen

15 oktober 2024         Het ontwikkelen van onderzoeksvragen 

12 november 2024    Tijd en Beweging

Duur: van 10 tot 17 uur 

Locatie: Studio Sarai, Surinamekade 11, Amsterdam (Loods 6 begane grond aan het IJ)

Kosten € 200,- (ex btw) inclusief boek ‘Ontsporen’ | € 170,- (ex btw) zonder boek. We werken in een groep van ± 12 personen. De trainingen zijn inclusief vegetarische lunch.

Wil je deelnemen? Opgeven kan via: info@sarai.nl


Kunstenaar Kazimir Malevich gebruikte in 1914 de rode pollepel als symbool om dat wat op de bodem was gezonken om te woelen en naar boven te halen. Het ging over onderdrukte gevoelens, frustraties, maatschappelijke onvrede en onvrijheid. Niet met een pollepel maar met kunst en filosofie haalt Sarai naar boven wat er (binnen een organisatie) echt speelt en leeft. Ze ziet dat mensen vaak sporen volgen zonder de ruimte te hebben om zelf na te denken. De onderstroom blijft daardoor vaak onzichtbaar. Als mensen anders gaan nadenken gaan ze hun eigen spoor beter herkennen en komen ze sneller uit hun groef. 


Aspecten van de training zijn gebaseerd op mijn boek ‘Ontsporen – Kunst en filosofie als trigger voor systeemverandering’ (Lecturis 2023). In het boek zijn kunst en filosofie de inspiratie om anders te kijken naar systemen in het dagelijks leven en organisaties.

'Als de wereld begrijpelijk was zou er geen kunst bestaan.'

- Albert Camus -

Sarai is docent, trainer, spreker, performer en beeldend kunstenaar. Zij initieert haar projecten vanuit kunst-en filosofie. Voor haar heeft dat een grote waarde. Zij gebruikt ze als ’tools’ in haar werk met studenten, advocaten, docenten, museumdocenten, beleidsambtenaren, directies en werkt ook met mensen met alzheimer. Haar belangrijkste focus: goede vragen brengen beweging. Dat wil zeggen; mensen gaan er beter door nadenken ook al zijn antwoorden nog niet geformuleerd. Voor trainingen haalt ze inspiratie uit haar eigen vrije werk. Ze noemt zich ‘autonoom ontwerper’. Als kunstenaar onderzoekt ze de ziel achter de werkelijkheid. Zo maakte ze een serie levensgrote dier-sculpturen in een ruimtelijke installatie, werkte ze met 3D-scans en röntgenfoto’s en had ze exposities over bedevaarten, troost en verwachting.

Haar motto: 

‘Het is belangrijk om nieuwsgierig naar de wereld te blijven kijken en zekerheden en aannames constant ter discussie te blijven stellen.’

               Is het ego nodig?  Kun je nieuwsgierigheid aanleren? 

            Wanneer begint het begin?  Is een keuze unaniem?

                          Kun je originaliteit meten?     

                Bestaan principes om je er aan vast te houden?

                     Is het goede mooi en het slechte lelijk?

                    Wanneer spelen herinneringen mee?

                         Bestaan gevoelens soms niet?

                     Ben je ooit klaar met vragen stellen?