‘In perfectie zit geen poëzie
De wereld is dus vol poëzie
Wat is de poëzie in jullie organisatie?’

Kunst en filosofie als 'gereedschap'

Neem je de ruimte om echt na te denken en tot de essentie te komen? Krijgt de zin van het leven ruimte in onze systemen? In veel organisaties komt dat wat onder de oppervlakte gebeurt vaak niet naar boven. Wordt er wel open nagedacht? Kunst en filosofie zijn ‘gereedschappen’ om mensen te laten inzien welke rol ze zelf kunnen nemen waarmee ze zelf het verschil kunnen maken. Het laat ons ‘ronder’ nadenken.

Filosoferen aan de hand van kunst kan het vormen van vernieuwings- en bewustwordings processen triggeren. Kunst biedt waardevolle invalshoeken om de dingen om je heen anders te bekijken en te bevragen.  Daar waar het echt over gaat komt bovendrijven. Door te leren om met een filosofische benadering te kijken, leer je ook waar je zelf staat. Pas dan kan je verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving. 

Interactieve lezingen

Ontsporen
Ontsporen helpt om mensen bewust te maken van het spoor of de groef waar ze in zitten. Eigenlijk heeft iedereen het nodig om af en toe eens te ontsporen, weer uit de groef te komen, te reflecteren en opnieuw te ontsporen. Mijn boek ‘Ontsporen’ is het vertrekpunt voor mijn interactieve lezingen.  In deze lezingen vertel ik aan de hand van voorbeelden uit de kunst hoe je met filosofische benadering anders kunt kijken naar systemen en de manier waarop we de wereld (en onze eigen organisatie) hebben ingericht. Ik ga in op het concept van rond en vierkant denken en daag het publiek uit om zelf met humor en speelsheid na te denken. Het publiek krijgt inspiratie om thema’s zelf te verbinden aan de eigen situatie of die van een organisatie.

Voor wie?
Groepen van 20 tot 200 mensen (een team, een organisatie of symposium)
Duur:
45 – 90 minuten
Setting:
Keynote aan het begin van een dag / proces / meeting ter inspiratie. Start van een proces om mensen op een andere manier te activeren. Specifieke thema’s in overleg in een voorgesprek.

Teamsessies, trainingen en workshops

Naast mijn Art & Philosophy trainingen in eigen studio biedt Sarai teamsessies in een programma met kunst en filosofie als triggers. Met praktische oefeningen gaan deelnemers zelf nadenken over hun eigen visie of ontdekken de onderstroom in het team. In teamverband benadert ze thema’s ‘van bovenaf’, ofwel filosofisch waardoor deelnemers zich veilig voelen rondom confronterende zaken. In de programma’s komt wat er echt leeft in een team of organisatie naar boven. De onderstroom die naar noven komt vraagt van de groep om deze te herkennen en er positief mee om te gaan. Sarai begeleidt deze sessie altijd in een fijne sfeer met veel vertrouwen.  De sessies zijn altijd maatwerk en de voorbereiding bestaat uit een uitgebreide intake. 

Voor wie? Groepen uit het bedrijfsleven, publieke sector, onderwijsorganisaties, docenten / studenten)
Duur: 2 uur tot 2 dagdelen en/of een terugkomdag ter reflectie.
Locatie: Binnen de eigen organisatie of op locatie (bijvoorbeeld in een museum of bij Studio Sarai).

Setting: Keynote aan het begin van een dag / proces / meeting ter inspiratie. Start van een proces om mensen op een andere manier te activeren. Specifieke thema’s in overleg in een voorgesprek met de organisatie.

PROGRAMMA”S / THEMA”S

(Filosofische) Onderzoeksvragen 

Veel mensen hebben behoefte om aan de start van een werkproces zichzelf (en hun team) de juiste vragen te stellen waarmee een werkproces helder en duidelijk kan starten. Soms kunnen die vragen wijzigen maar dat geeft niet. Het is een kunst om die vraagstellingen mooi en filosofisch te maken. Deze vragen dagen uit om na te denken waardoor het proces betekenisvol wordt. Goede vragen stellen kun je leren. In deze training bied ik oefeningen tools om dit te doen.

Samen werken & samenwerken

Op welke manier werken we samen en zijn mensen in een groep met elkaar verbonden. Wanneer crëeert onze samenwerking een meerwaarde? Hoe worden we ons bewust van onze eigen rol in een groep en hoe kunnen we die versterken op een manier dat we anderen in hun kracht zetten?

Identiteit en waarden

Een programma om via praktische opdrachten vanuit kunst en filosofie met een groep te bepalen waar een team of organisatie voor staat en wat de gedeelde waarden zijn. Soms ingezet als eerste opmaat naar een missie/visie-traject.

Voor meer informatie over lezingen en trainingen kunt u contact opnemen via het contactformulier of een belafspraak maken.Drie principes
Het aanbod is gebaseerd op principes die niet alleen een beroep doen op praktische intuïtieve vaardigheden die we soms vergeten te gebruiken.

1 Kijken, luisteren en herkennen

Hoe zijn we verbonden met waar het eigenlijk om gaat? Wat is de essentie? (van een groep, een vraag of een probleem)?

2 Stilstaan

Waar zijn we terecht gekomen in de wereld? Waar sta je op dit moment?
Door stil te staan leer je bewust te worden van je omgeving en van dat wat je hoort, ziet en voelt.

3 Betekenis zoeken

Hoe creëer je samen betekenis?
Betekenis komt te voorschijn uit de interactie met elkaar.

De Art & Philosophy Strategy (A&PS) is een praktische strategie die ik heb ontwikkeld om mensen te leren een filosofische benadering toe te passen in hun eigen (werkende) leven. Iedereen kan dat leren. De strategie biedt een frame om te leren hoe je met een filosofische benadering jezelf en anderen kan bevragen waardoor onderhuidse essentiële zaken beter gesignaleerd kunnen worden. Je leert goede vragen te ontwikkelen waarmee je beter leert nadenken over aspecten uit het leven. Met een filosofische benadering ervaren mensen wat het betekent om op een ander niveau te communiceren en een ander bewustzijn te ontwikkelen.

De strategie is het vertrekpunt in mijn lezingen, lessen, trainingen of workshops. 

'Mijn kracht is om iets ingewikkelds simpel te maken door écht te luisteren en vragen te stellen en mensen beter te laten kijken en luisteren naar elkaar.’

Testimonials

Bij Sarai van de Boel volgde ik een beschouwing over het fenomeen licht. We bespraken licht op een manier, waardoor ik meer ideeën kreeg voor mijn eigen design opdrachten. Ik leerde onderzoeksvragen te ontwikkelen. Ik zou willen dat we dit op onze opleiding kregen. - Sacha, student Sint Lucas.

Dank voor het organiseren van deze kunst-filosofie dag. Voor mij werkte het heel fijn en het heeft de betrokkenheid bij het team zeker vergroot! - Frans, deelnemer van Human Capital Energy.

Ik ben nog nooit zo uit mijn comfortzone gegaan en toch voelde de training veilig. - Mary, Philips marketing team.

Dit was zo iets anders dan een training met de geijkte powerrpointopstelling, dank daarvoor. - Nathalie, Philips marketing team.

Wanneer je iemand wilt interesseren voor kunst. Laat ze dan niet alleen maar kunst zien. Vertel ze in eerste instantie niet over kunstenaars. Maar leer mensen om zich heen kijken en laat ze zich verbazen. Leer mensen ernaar verlangen om er een vorm aan te geven. Dan gaan ze begrijpen dat ze bij het kijken naar ‘kunst’, kijken naar de weerslag van een onderzoek...

Sarai van de Boel