‘In perfectie zit geen poëzie
De wereld is dus vol poëzie
Wat is de poëzie in jullie organisatie?’

Kunst en filosofie als gereedschap

Kunst biedt waardevolle invalshoeken om de dingen om je heen anders te bekijken en te bevragen. Kunst is van zichzelf filosofisch en kan om die reden fungeren als een spiegel om naar jezelf te kijken. In veel organisaties wordt vaak op een vierkante manier nagedacht waardoor dat wat onder de oppervlakte gebeurt niet naar boven komt. Daarom gebruik ik kunst en filosofie als gereedschap zodat mensen wat ronder leren nadenken en inzien welke rol ze kunnen nemen om zelf het verschil te kunnen maken. Daar zijn manieren voor.

– Hoe krijg je beweging in een groep of een organisatie?
– Hoe ga je met een groep de diepte in om te komen tot waar het echt over gaat?
– Hoe kijken mensen naar hun omgeving en welke verantwoordelijkheid nemen ze?
– Hoe ontwikkel je goede vragen?

Maar eigenlijk zijn hoe-vragen makkelijk te vervangen voor:
– Wie neemt de ruimte om echt na te denken?
– Kunnen (filosofische) vragen je anders laten kijken? Ook naar waar je nu staat?

Trainingen en workshops

Met ‘ONTSPOREN’ helpen we mensen uit hun spoor of groef. In trainingen bieden we tools om mensen zelf te laten nadenken en een eigen visie te vormen. Bijvoorbeeld over de onderlinge verbinding of de kijk op innovatie. In de training praten we niet over onze visie, maar gaan we aan de slag om de onderstroom te ontdekken in een team. De trainingen zijn altijd maatwerk, ook wat betreft de opstelling, de groepssamenstelling en de vragen van de groep of de opdrachtgever. Meeestal koppelen we de training aan een workshop waarbij ook niet-talige disciplines aan bod komen.
Doelgroep: teams uit het bedrijfsleven, overheden, onderwijsinstellingen of studenten.
We werken met groepen van 4 tot max. 20 personen. Locatie: binnen de eigen organisatie of op locatie zoals een museum of in Studio Sarai. Voor meer informatie over de training ‘Ontsporen om verder te komen’ neem contact op via het contactformulier of maak een belafspraak.

Interactieve lezingen

Aan de hand van mijn boek ‘Ontsporen’ geef ik lezingen over rond en vierkant denken in organisaties. (voor groepen van 20 tot 200 mensen). De lezingen zijn altijd interactief omdat ik mensen echt wil bereiken en ze met mijn vraagstellingen na wil laten denken. Humor en speelsheid zijn belangrijk zodat het publiek de ruimte voelt om thema’s zelf te verbinden aan de eigen situatie. Soms is dat confronterend, maar door thema’s ‘van bovenaf’, ofwel filosofisch te benaderen voelt het toch veilig.

Mijn aanbod is gebaseerd op drie principes die niet alleen een beroep doen op intellectuele competenties, maar ook op praktische intuïtieve vaardigheden die we soms vergeten te gebruiken.

1 Kijken, luisteren en herkennen

Hoe zijn we verbonden met waar het eigenlijk om gaat? Wat is de essentie? (van een groep, een vraag of een probleem) 

2 Stilstaan

Waar zijn we terecht gekomen in de wereld? Waar sta je op dit moment?
Door stil te staan leer je bewust te worden van je omgeving en van dat wat je hoort, ziet en voelt.

3 Betekenis zoeken

Hoe creëer je samen betekenis?
Betekenis komt te voorschijn uit de interactie met elkaar.

De Art & Philosophy Strategy (A&PS) is het achterliggende vertrekpunt in lezingen, lessen, trainingen of workshops. Deze praktische strategie heb ik ontwikkeld met als doel om mensen te verleiden een filosofische benadering toe te passen in hun eigen (werkende) leven. Iedereen kan dat leren. A&PS biedt een frame om te leren om met een filosofische benadering jezelf en anderen te bevragen waardoor onderhuidse essentiële zaken beter gesignaleerd kunnen worden. Kortom, het leert je beter nadenken over aspecten uit het leven. Kunst, poëzie, en filosofie zijn middelen om een ander bewustzijn te ontwikkelen. Met een filosofische benadering ervaren mensen wat het betekent om op een ander niveau te communiceren.

'Mijn kracht is om iets ingewikkelds simpel te maken door écht te luisteren en vragen te stellen en mensen beter te laten kijken en luisteren naar elkaar.’

Testimonials

“Bij Sarai van de Boel volgde ik een beschouwing over het fenomeen licht. We bespraken licht op een manier, waardoor ik meer ideeën kreeg voor mijn eigen design opdrachten. Ik leerde onderzoeksvragen te ontwikkelen. Ik zou willen dat we dit op onze opleiding kregen.” - Sacha, student Sint Lucas.

"Dank voor het organiseren van deze kunst-filosofie dag. Voor mij werkte het heel fijn en het heeft de betrokkenheid bij het team zeker vergroot!” - Frans, deelnemer van Human Capital Energy.

"Ik ben nog nooit zo uit mijn comfortzone gegaan en toch voelde de training veilig" - Mary, Philips marketing team.

"Dit was zo iets anders dan een training met de geijkte powerrpointopstelling, dank daarvoor". - Nathalie, Philips marketing team.

Wanneer je iemand wilt interesseren voor kunst. Laat ze dan niet alleen maar kunst zien. Vertel ze in eerste instantie niet over kunstenaars. Maar leer mensen om zich heen kijken en laat ze zich verbazen. Leer mensen ernaar verlangen om er een vorm aan te geven. Dan gaan ze begrijpen dat ze bij het kijken naar ‘kunst’, kijken naar de weerslag van een onderzoek...

Sarai van de Boel