‘In perfectie zit geen poëzie
De wereld is dus vol poëzie
Wat is de poëzie in jullie organisatie?’

Kunst en filosofie als 'gereedschap'

Wie neemt de ruimte om echt na te denken en tot de essentie te komen? Krijgt de zin van het leven ruimte in onze systemen? In veel organisaties komt dat wat onder de oppervlakte gebeurt vaak niet naar omdat op een vierkante manier wordt nagedacht. Kunst en filosofie laten ons ronder nadenken. Het zijn de ‘gereedschappen’ om mensen te laten inzien welke rol ze zelf kunnen nemen waarmee ze zelf het verschil kunnen maken. 

Kunst biedt waardevolle invalshoeken om de dingen om je heen anders te bekijken en te bevragen. Filosoferen aan de hand van kunst kan het vormen van vernieuwings- en bewustwordings processen triggeren. Door de diepte in te gaan kom je waar het echt over gaat en  gaan mensen dan pas kijken naar hun omgeving en welke verantwoordelijkheid ze hiervoor nemen. Ze leren met een filosofische benadering anders te kijken, ook naar waar ze zelf staan. Dit zorgt voor beweging.

Interactieve lezingen

Waarom moeten we ontsporen?
Elke organisatie heeft het nodig om te ontsporen, weer uit de groef te komen, te reflecteren en steeds weer opnieuw te ontsporen. Mijn boek ‘Ontsporen’ is het vertrekpunt voor mijn interactieve lezingen.  In deze lezingen vertel ik aan de hand van voorbeelden uit de kunst hoe je met filosofische benadering anders kunt kijken naar systemen en de manier waarop we de wereld (en onze eigen organisatie) hebben ingericht. Ik ga in op het concept van rond en vierkant denken en ik daag het publiek uit om zelf na te denken. Humor en speelsheid zijn belangrijk! Hierdoor voelt iedereen de ruimte om thema’s zelf te verbinden aan de eigen situatie of die van de organisatie.

Voor wie?
Groepen van 20 tot 200 mensen (een team, een organisatie of symposium)
Duur:
45 – 90 minuten
Setting:
Keynote aan het begin van een dag / proces / meeting ter inspiratie. Start van een proces om mensen op een andere manier te activeren. Specifieke thema’s in overleg. (Ik heb altijd een voorgesprek met de organisatie)

Teamsessies en workshops​

Ontsporen helpt om mensen bewust te maken van het spoor of de groef waar ze in zitten. In teamsessies bieden Gemma van Linden en ik een programma met kunst en filosofie als leidraad. Met praktische tools gaan deelnemers zelf nadenken over zichzelf of hun organisatie en kunnen vaak beter hun eigen visie gaan vormen of de onderstroom te ontdekken. Dit kan in teamverband. Door thema’s ‘van bovenaf’, ofwel filosofisch te benaderen voelen confronterende zaken toch veilig. De sessie is altijd maatwerk en de voorbereiding bestaat uit een uitgebreide intake.

Voor wie? Groepen van 2 tot 20 mensen (teams uit het bedrijfsleven, publieke sector, onderwijsorganisaties, docenten / studenten)
Duur: 2 uur tot 2 dagdelen en/of een terugkomdag ter reflectie.
Locatie: Binnen de eigen organisatie of op locatie (bijvoorbeeld in een museum of bij Studio Sarai).

Setting: Keynote aan het begin van een dag / proces / meeting ter inspiratie. Start van een proces om mensen op een andere manier te activeren. Specifieke thema’s in overleg in een voorgesprek met de organisatie.

PROGRAMMA”S / THEMA”S

Op zoek naar de onderstroom
Een programma om het gesprek te voeren over wat er echt leeft in een team of organisatie. Wat is onze onderstroom en wat het vraagt van een groep om deze te herkennen, maar ook om er positief mee om te gaan.

Samen werken & samenwerken
Op welke manier werken we samen en zijn mensen in een groep met elkaar verbonden. Wanneer crëeert onze samenwerking een meerwaarde? Hoe worden we ons bewust van onze eigen rol in een groep en hoe kunnen we die versterken op een manier dat we anderen in hun kracht zetten?

Identiteit en waarden
Een programma om via praktische opdrachten vanuit kunst en filosofie met een groep te bepalen waar een team of organisatie voor staat en wat de gedeelde waarden zijn. Soms ingezet als eerste opmaat naar een missie/visie-traject.

Voor meer informatie over lezingen en trainingen kunt u contact opnemen via het contactformulier of een belafspraak maken.

Drie principes
Het aanbod is gebaseerd op principes die niet alleen een beroep doen op intellectuele competenties, maar ook op praktische intuïtieve vaardigheden die we soms vergeten te gebruiken.

1 Kijken, luisteren en herkennen

Hoe zijn we verbonden met waar het eigenlijk om gaat? Wat is de essentie? (van een groep, een vraag of een probleem)?

2 Stilstaan

Waar zijn we terecht gekomen in de wereld? Waar sta je op dit moment?
Door stil te staan leer je bewust te worden van je omgeving en van dat wat je hoort, ziet en voelt.

3 Betekenis zoeken

Hoe creëer je samen betekenis?
Betekenis komt te voorschijn uit de interactie met elkaar.

De Art & Philosophy Strategy (A&PS) is het vertrekpunt in mijn lezingen, lessen, trainingen of workshops. Deze praktische strategie heb ik ontwikkeld met als doel om mensen te leren een filosofische benadering toe te passen in hun eigen (werkende) leven. Iedereen kan dat leren. De strategie biedt een frame om te leren hoe je met een filosofische benadering jezelf en anderen kan bevragen waardoor onderhuidse essentiële zaken beter gesignaleerd kunnen worden. Je leert goede vragen te ontwikkelen waarmee je beter leert nadenken over aspecten uit het leven. 

Met een filosofische benadering ervaren mensen wat het betekent om op een ander niveau te communiceren en een ander bewustzijn te ontwikkelen.

'Mijn kracht is om iets ingewikkelds simpel te maken door écht te luisteren en vragen te stellen en mensen beter te laten kijken en luisteren naar elkaar.’

Testimonials

Bij Sarai van de Boel volgde ik een beschouwing over het fenomeen licht. We bespraken licht op een manier, waardoor ik meer ideeën kreeg voor mijn eigen design opdrachten. Ik leerde onderzoeksvragen te ontwikkelen. Ik zou willen dat we dit op onze opleiding kregen. - Sacha, student Sint Lucas.

Dank voor het organiseren van deze kunst-filosofie dag. Voor mij werkte het heel fijn en het heeft de betrokkenheid bij het team zeker vergroot! - Frans, deelnemer van Human Capital Energy.

Ik ben nog nooit zo uit mijn comfortzone gegaan en toch voelde de training veilig. - Mary, Philips marketing team.

Dit was zo iets anders dan een training met de geijkte powerrpointopstelling, dank daarvoor. - Nathalie, Philips marketing team.

Wanneer je iemand wilt interesseren voor kunst. Laat ze dan niet alleen maar kunst zien. Vertel ze in eerste instantie niet over kunstenaars. Maar leer mensen om zich heen kijken en laat ze zich verbazen. Leer mensen ernaar verlangen om er een vorm aan te geven. Dan gaan ze begrijpen dat ze bij het kijken naar ‘kunst’, kijken naar de weerslag van een onderzoek...

Sarai van de Boel