‘In perfectie zit geen poëzie
De wereld is dus vol poëzie
Wat is de poëzie in jullie organisatie?’

Kunst en filosofie als gereedschap

In veel organisaties wordt vaak op een vierkante manier nagedacht waardoor dat wat onder de oppervlakte gebeurt niet naar boven komt. Daarom gebruik ik kunst en filosofie als gereedschap zodat mensen wat ronder leren nadenken en inzien welke rol ze kunnen nemen om zelf het verschil te kunnen maken. Kunst biedt waardevolle invalshoeken om de dingen om je heen anders te bekijken en te bevragen.
Wie neemt de ruimte om echt na te denken en tot de essentie te komen? Krijgt de zin van het leven ruimte in onze systemen?

Aan de hand van mijn boek ‘Ontsporen’ geef ik lezingen en trainingen waarbij kunst en filosofie het startpunt vormen van vernieuwings-en bewustwordings-processen. Door met een groep de diepte in te gaan om te komen tot waar het echt over gaat gaan mensen kijken naar hun omgeving en welke verantwoordelijkheid ze hiervoor zelf nemen. Zo leren ze om met (filosofische) vragen anders te kijken, ook naar waar ze zelf staan. Dit zorgt voor beweging en een nieuwe breinstijl.

Interactieve lezing

Waarom moeten we ontsporen?
Elke organisatie heeft het nodig om te ontsporen, weer uit de groef te komen, te reflecteren en steeds weer opnieuw te ontsporen. In deze interactiever lezing vertel ik aan de hand van voorbeelden uit kunst en filosofie hoe je anders kunt kijken naar systemen en de manier waarop we de wereld (en onze eigen organisatie) hebben ingericht. We gaan dieper in op het concept van rond en vierkant denken en ik daag het publiek uit om steeds zelf over vraagstellingen na te denken. Humor en speelsheid zijn belangrijke elementen waardoor iedereen de ruimte voelt om thema’s zelf te verbinden aan de eigen situatie of die van de organisatie.

Voor wie? Groepen van 20 tot 200 mensen (een team, een organisatie of symposium)
Duur: 45 – 90 minuten
Setting: Inspirerende keynote aan het begin van een dag / proces / meeting. Start van een proces om mensen op een andere manier te activeren. Specifieke thema’s in overleg. (Ik heb altijd een voorgesprek met de organisatie)

Teamsessies en workshops​

Ontsporen
helpt om mensen zich bewust te worden van het spoor of de groef waar ze in zitten. In teamsessies bieden we een programma met kunst en filosofie als leidraad, waarin we met praktische tools de deelnemers zelf laten nadenken over zichzelf en over hun organisatie om zo hun eigen visie te vormen. We gaan aan de slag om de onderstroom te ontdekken in een team. Door thema’s ‘van bovenaf’, ofwel filosofisch te benaderen voelen confronterende zaken die naar boven komen toch veilig. Deze sessies zijn altijd maatwerk en de voorbereiding bestaat uit een uitgebreide intake.

Voor wie? Groepen van 2 tot 20 mensen (teams uit het bedrijfsleven, publieke sector, onderwijsorganisaties / studenten)
Duur: 2 uur tot 2 dagdelen

Locatie: Binnen de eigen organisatie of op locatie (in een museum of bij Studio Sarai).

Setting: Inspirerende keynote aan het begin van een dag / proces / meeting. Start van een proces om mensen op eeen andere manier te activeren. specifieke thema’s in overleg in een voorgesprek met de organisatie.

Thema’s

Op zoek naar de onderstroom
Een programma om het gesprek te voeren over wat er echt leeft in een team of organisatie. Wat is onze onderstroom en wat het vraagt van een groep om deze te herkennen, maar ook om er positief mee om te gaan.

Samen werken & samenwerken
Op welke manier werken we samen en zijn mensen in een groep met elkaar verbonden. Wanneer crëert onze samenwerking een meerwaarde? Hoe worden we ons bewust van onze eigen rol in een groep en hoe kunnen we die versterken op een manier dat we anderen in hun kracht zetten?

Onze identiteit en onze waarden
Een programma om via praktische opdrachten vanuit kunst en filosofie met een groep te bepalen waar een team of organisatie voor staat en wat de gedeelde waarden zijn. Soms ingezet als eerste opmaat naar een missie/visie-traject.

Voor meer informatie over lezingen en trainingen kunt u contact opnemen via het contactformulier of een belafspraak maken.

Drie principes
Mijn aanbod is gebaseerd op principes die niet alleen een beroep doen op intellectuele competenties, maar ook op praktische intuïtieve vaardigheden die we soms vergeten te gebruiken.

1 Kijken, luisteren en herkennen

Hoe zijn we verbonden met waar het eigenlijk om gaat? Wat is de essentie? (van een groep, een vraag of een probleem)?

2 Stilstaan

Waar zijn we terecht gekomen in de wereld? Waar sta je op dit moment?
Door stil te staan leer je bewust te worden van je omgeving en van dat wat je hoort, ziet en voelt.

3 Betekenis zoeken

Hoe creëer je samen betekenis?
Betekenis komt te voorschijn uit de interactie met elkaar.

De Art & Philosophy Strategy (A&PS) is het vertrekpunt in mijn lezingen, lessen, trainingen of workshops. Deze praktische strategie heb ik ontwikkeld met als doel om mensen te verleiden een filosofische benadering toe te passen in hun eigen (werkende) leven. Iedereen kan dat leren. A&PS biedt een frame om te leren om met een filosofische benadering jezelf en anderen te bevragen waardoor onderhuidse essentiële zaken beter gesignaleerd kunnen worden. Je leert ermee om goede vragen te ontwikkelen waarmee je beter leert nadenken over aspecten uit het leven. Met een filosofische benadering ervaren mensen wat het betekent om op een ander niveau te communiceren en een ander bewustzijn te ontwikkelen.

'Mijn kracht is om iets ingewikkelds simpel te maken door écht te luisteren en vragen te stellen en mensen beter te laten kijken en luisteren naar elkaar.’

Testimonials

Bij Sarai van de Boel volgde ik een beschouwing over het fenomeen licht. We bespraken licht op een manier, waardoor ik meer ideeën kreeg voor mijn eigen design opdrachten. Ik leerde onderzoeksvragen te ontwikkelen. Ik zou willen dat we dit op onze opleiding kregen. - Sacha, student Sint Lucas.

Dank voor het organiseren van deze kunst-filosofie dag. Voor mij werkte het heel fijn en het heeft de betrokkenheid bij het team zeker vergroot! - Frans, deelnemer van Human Capital Energy.

Ik ben nog nooit zo uit mijn comfortzone gegaan en toch voelde de training veilig - Mary, Philips marketing team.

Dit was zo iets anders dan een training met de geijkte powerrpointopstelling, dank daarvoor. - Nathalie, Philips marketing team.

Wanneer je iemand wilt interesseren voor kunst. Laat ze dan niet alleen maar kunst zien. Vertel ze in eerste instantie niet over kunstenaars. Maar leer mensen om zich heen kijken en laat ze zich verbazen. Leer mensen ernaar verlangen om er een vorm aan te geven. Dan gaan ze begrijpen dat ze bij het kijken naar ‘kunst’, kijken naar de weerslag van een onderzoek...

Sarai van de Boel